Zahořany opěrná zeď

Zahořany opěrná zeď

Zahořany opěrná zeď Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Termín realizace: 08/2021 – 12/2021 Popis: Stavba představovala vybudování nové opěrné zdi, zárubní zdi a řešení systému odvodnění v dotčeném úseku komunikace délky cca 450 m....
VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu

VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu

VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu Objednatel: Povodí Labe, státní podnik Termín realizace: 07/2018 – 09/2019 Popis: Oprava a rekonstrukce jezu na Jizeře v Sojovicích, spočívající v sanaci betonových konstrukcí levobřežní a pravobřežní zdi. Vybourání stávajícího...
MVE Plavy

MVE Plavy

MVE Plavy Objednatel: Akcent Bohemia, a.s. Termín realizace: 09/2019 – 05/2020 Popis: Objekt malé vodní elektrárny sestává ze tří samostatných dilatačních celků: přívodního kanálu, vlastního objektu MVE a odvodního kanálu s obtokem. Vlastní objekt MVE má půdorysné...
MVE Přepeře II. a rybí přechod

MVE Přepeře II. a rybí přechod

MVE Přepeře II. a Rybí přechod Objednatel: Relby, s.r.o. Termín realizace: 04/2018 – 02/2019 Popis: Projekt řeší stavbu nové malé vodní elektrárny Přepeře II, včetně rybího přechodu spolu s doplněním jezu o štěrkovou propust včetně nových hrubých česlí s lávkou. Malá...
MVE Veletov – modernizace a rekonstrukce

MVE Veletov – modernizace a rekonstrukce

MVE Veletov – modernizace a rekonstrukce Objednatel: Metrostav a.s. Termín realizace: 06/2018 – 03/2019 Popis: Dle záměru Povodí Labe byla provedena modernizace a rekonstrukce malé vodní elektrárny v profilu jezu a zdymadla Veletov.  V rámci tohoto projektu byla...