SANACE BETONU

Provádíme sanace betonových a železobetonových konstrukcí, zejména mostů. Používáme nejmodernější sanační systémy a technologie.

Vybrané realizace:

Hornoměcholupská podchod

Objednatel: TSK hl. m. Prahy, a.s.

Termín realizace: 04/2022 – 08/2022

Popis: Jedná se o udržovací práce na stávajícím podchodu. Účelem podchodu je převedení pěšího provozu pod Hornoměcholupskou ulicí. Podchod leží v intravilánu a je v přímém kontaktu se zástavbou.

K Barrandovu lávka

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Termín realizace: 02/2022 – 05/2022

Popis: Jednalo se o rekonstrukci stávající lávky – frézování asfaltových ploch, reprofilace vodorovných ploch sanační maltou, protikorozní ochrana ocelových konstrukcí vícevrstvým nátěrem, repase a PKO stávajícího zábradlí.

Štěpařská lávka

Objednatel: TSK hl. m. Prahy, a.s.

Termín realizace: 09/2021 – 12/2021

Popis: Rekonstrukce lávky spočívala v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, odhalení kotevní oblasti a v kontrole kotev předpínací výztuže, odstranění mostního svršku a jeho nahrazení novým s výjimkou zábradlí, které bylo demontováno a po opravě mostovky namontováno. Byla provedena nová hydroizolace z NAIP s pečetící vrstvou, nová pochozí vrstva z LA, oprava trubiček odvodnění izolace, nové mostní závěry a sanace stávajících ložisek.

Ústí n. Labem – Střekov most

Objednatel: STRABAG Rail a.s.

Termín realizace: 06/2019 – 11/2020

Popis: Jednalo se o opravu trvalého mostu převádějícího železniční trať přes místní komunikaci v ul. Střekovské nábřeží, řeku Labe, silnici I/30, železniční trať Lovosice – Děčín a místní komunikaci v ul. Na Větruši. V rámci oprav byly provedeny zemní práce, ubourání stávajících říms a kabelových žlabů, vybourání stávajících odvodňovačů a svislých svodů, očištění všech pohledových ploch a horní plochy spádového betonu tlakovou vodou, oprava povrchů podpěr a nosné konstrukce a povrchu spádového betonu, sanace betonových povrchů nosných konstrukcí a podpěr, zhotovení nových železobetonových říms, opěrných zdí z gabionů a vodotěsné izolace, osazení nových odvodňovačů včetně svislých svodů, frézování povrchu spádového betonu, montáž zábradlí a protidotykových zábran, překrytí zrcadla mostů na střekovské straně kompozitními podlahovými rošty.