MVE Přepeře II. a Rybí přechod

Objednatel: Relby, s.r.o.

Termín realizace: 04/2018 – 02/2019

Popis: Projekt řeší stavbu nové malé vodní elektrárny Přepeře II, včetně rybího přechodu spolu s doplněním jezu o štěrkovou propust včetně nových hrubých česlí s lávkou. Malá vodní elektrárna je tvořena vtokovým objektem, strojovnou a odpadním korytem. Konstrukce jsou z monolitického železobetonu.