MOSTY

Jsou hlavním oborem naší činnosti. Provádíme novostavby mostů na nových úsecích silnic, dálnic a železnic, rekonstrukce stávajících mostů, které spočívají v kompletní demolici původní mostní konstrukce a nahrazení novou, nebo rekonstrukce spočívající v opravách dílčích částí mostu. Mostní stavby realizujeme z pozice generálního dodavatele pro obce, města, kraje, správy a údržby silnic, Ředitelství silnic a dálnic, Správu železnic. Stavební práce provádíme vlastními kapacitami díky kvalifikovaným pracovníkům a strojnímu vybavení.

INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Provádíme hlavně monolitické opěrné zdi, všech druhů a tvarů včetně zámečnických prvků. V rámci vodohospodářských staveb zhotovujeme převážně monolitické konstrukce nádrží vodojemů a čistíren odpadních vod z vodostavebních betonů za použití těsnících plechů a gum do pracovních a dilatačních spár. Dále provádíme vlnolamy, konstrukce jezů, rybích přechodů a další.

Provozujeme výkonnou čerpací techniku včetně odborného servisu. Zajišťujeme protipovodňová opatření.

SANACE BETONU

Provádíme sanace betonových a železobetonových konstrukcí, zejména mostů. Používáme nejmodernější sanační systémy a technologie.

POZEMNÍ STAVBY

Realizujeme školy, školky, haly, bytové a rodinné domy, půdní vestavby. Provádíme zejména železobetonové části resp. hrubou stavbu. Jedná se o bednění a betonáže základových pasů, základových desek, schodišť, stropů a stěn. Realizujeme konstrukce nejnáročnějších tvarů. Specializujeme se na pohledové betony.

OCELOVÉ KONSTRUKCE A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Provozujeme vlastní zámečnickou dílnu. Vyrábíme zábradlí dle standardů ŘSD a SŽDC. Dále vyrábíme menší ocelové konstrukce, kotevní desky, plotny, táhla a jiné zámečnické prvky pro osazení do betonu. Veškeré ocelové konstrukce dodáváme včetně protikorozní ochrany nátěrem či zinkováním.