MVE Plavy

Objednatel: Akcent Bohemia, a.s.

Termín realizace: 09/2019 – 05/2020

Popis: Objekt malé vodní elektrárny sestává ze tří samostatných dilatačních celků: přívodního kanálu, vlastního objektu MVE a odvodního kanálu s obtokem. Vlastní objekt MVE má půdorysné rozměry cca 8,1 × 17,7 m, hloubka podzemní části je cca 11,5 m a výška atiky je cca 5,7 m nad úrovní podlahy přízemí. V objektu jsou umístěny dvě turbíny. Na této stavbě jsme prováděli veškeré monolitické konstrukce bílé vany.