MVE Veletov – modernizace a rekonstrukce

Objednatel: Metrostav a.s.

Termín realizace: 06/2018 – 03/2019

Popis: Dle záměru Povodí Labe byla provedena modernizace a rekonstrukce malé vodní elektrárny v profilu jezu a zdymadla Veletov.  V rámci tohoto projektu byla provedena demolice stávající stavební části budovy MVE, včetně demontáže technologické části. Následně byla nově postavena budova MVE včetně úpravy vtokového objektu, odpadu a dna Labe za savkami.