Zahořany opěrná zeď

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Termín realizace: 08/2021 – 12/2021

Popis: Stavba představovala vybudování nové opěrné zdi, zárubní zdi a řešení systému odvodnění v dotčeném úseku komunikace délky cca 450 m. Monolitická železobetonová opěrná zeď má délku 360 m. Oprava byla prováděna mimo obec za plné uzavírky komunikace po celou dobu výstavby. Cílem stavby byla oprava komunikace s ohledem na zvýšení bezpečnosti provozu a zkvalitnění technického stavu stávající silnice III/1042 v úseku opravy.