POZEMNÍ STAVBY

Realizujeme školy, školky, haly, bytové a rodinné domy, půdní vestavby.

Provádíme zejména železobetonové části resp. hrubou stavbu. Jedná se o bednění a betonáže základových pasů, základových desek, schodišť, stropů a stěn.

Realizujeme konstrukce nejnáročnějších tvarů. Specializujeme se na pohledové betony.

Vybrané realizace:

Letňany – bytové domy

Objednatel: KASTEN, s.r.o.

Termín realizace: 03/2018 – 06/2018

Popis: Tento projekt řeší výstavbu tří bytových domů obytného souboru U Lesoparku. Každý z nich má 1 podzemní, a 4 nadzemní podlaží. Nosné svislé konstrukce v 1.PP a v 1.NP jsou provedeny jako železobetonové, zbytek je zděný. Stropní nosné konstrukce v 1.PP tvoří železobetonové monolitické desky s průvlaky. Stropy v nadzemních podlažích jsou prefabrikované.

HELFI pohřební služba – monolit

Objednatel: HELFI, s.r.o.

Termín realizace: 05/2017 – 07/2018

Popis: Jedná se o stavbu kanceláře pohřební služby v sousedství Thomayerovy nemocnice z dílny AP ATELIER Ing. arch. Josefa Pleskota. Architektura domu odpovídá stísněným podmínkám pozemku, který dům v podstatě zformoval. Tvar domu připomíná ve svém půdoryse i řezu jakýsi velký papírový kornout, který se otevírá směrem na západ k ulici Thomayerova. Řazení prostorů vystupuje po tvaru písmene Z. Charakter navrhovaného objektu tvoří nepravidelně tvarované stěny s různým sklonem střešních ploch, obsahuje dvě nadzemní podlaží.

Štěrboholy – budova úřadu MČ

Objednatel: EDIKT a.s.

Termín realizace: 11/2017 – 03/2018

Popis: Jedná se o dvoupodlažní stavbu, přičemž hmota druhého nadzemního podlaží je oproti přízemí přesazená, čímž vytváří na jedné straně pobytovou terasu a na straně opačné překrytí hlavního vstupu. Dominantu stavby tvoří věž s hodinami obložená laťováním, která tak dotváří charakter městského úřadu. Konstrukční systém budovy je tvořen kombinací monolitického železobetonu a keramických bloků.

Budějovický Budvar – monolity

Objednatel: EDIKT a.s.

Termín realizace: 12/2016 – 03/2017

Popis: V rámci modernizace a rozšíření pivovaru byly provedeny dva železobetonové objekty – věže, které slouží jako podpory meziareálového dopravníku palet s lahvemi. Dopravník propojuje původní areál Budvaru s novou skladovou halou. Železobetonové věže s výtahy mají půdorysné rozměry 11,70m x 10,40m,výšku 16,20m a tloušťkou stěn 300mm, jsou podporovány základovým roštem z vrtaných pilot.

FN Plzeň Lochotín – parkovací dům

Objednatel: GEOSAN GROUP a.s.

Termín realizace: 10/2016 – 08/2017

Popis: Jedná se novostavbu parkovacího domu o 4 podlažích. Konstrukci parkoviště tvoří skelet s půdorysem 59x63m. Stropy tvoří filigránové panely s monolitickou deskou. V rámci stavby byly ze tří stran provedeny opěrné zdi betonované jako jednostranné do pažení. Objekt se nachází ve svahu, každé patro má samostatný vjezd, tím pádem nebylo potřeba navrhovat vnitřní propojovací rampy a byl maximalizován počet parkovacích míst.