Štěrboholy – budova úřadu MČ

Objednatel: EDIKT a.s.

Termín realizace: 11/2017 – 03/2018

Popis: Jedná se o dvoupodlažní stavbu, přičemž hmota druhého nadzemního podlaží je oproti přízemí přesazená, čímž vytváří na jedné straně pobytovou terasu a na straně opačné překrytí hlavního vstupu. Dominantu stavby tvoří věž s hodinami obložená laťováním, která tak dotváří charakter městského úřadu. Konstrukční systém budovy je tvořen kombinací monolitického železobetonu a keramických bloků.