Rekonstrukce mostu 0135-3 u Kyjic

Investor/ objednatel: Ústecký kraj

Popis: Most se nachází v extravilánu mezi obcemi Vrskmaň a Vysoká Pec a převádí komunikaci III/0135 přes čtyřprodovou silnici I/13.

V rámci realizace proběhla demolice, která zahrnuje odstranění stávající mostní konstrukce v celém rozsahu s výjimkou stávajících pilot. Nový most je spřažený ocelobetonový o 1 poli, založený hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Součástí stavby byla realizace přeložky vodovodu formou řízeného protlaku pod silnicí I/13.