Letňany – bytové domy

Objednatel: KASTEN, s.r.o.

Termín realizace: 03/2018 – 06/2018

Popis: Tento projekt řeší výstavbu tří bytových domů obytného souboru U Lesoparku. Každý z nich má 1 podzemní, a 4 nadzemní podlaží. Nosné svislé konstrukce v 1.PP a v 1.NP jsou provedeny jako železobetonové, zbytek je zděný. Stropní nosné konstrukce v 1.PP tvoří železobetonové monolitické desky s průvlaky. Stropy v nadzemních podlažích jsou prefabrikované.