Výměna dilatačních závěrů na mostě D8-039 vpravo
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Termín realizace: 04/2015 – 05/2015

Popis: V rámci oprav byly vyměněny 4 stávající dilatační závěry na pravém mostě za nové typu Maurer DS 400. Na předpolí ústecké opěry byl vyměněn živičný kryt vozovky o délce cca 150 m, lokálně byly opraveny odvodňovací prvky dálnice. Práce byly prováděny za úplné uzavírky pravého mostu.