Hornoměcholupská podchod

Hornoměcholupská podchod

Hornoměcholupská podchod Objednatel: TSK hl. m. Prahy, a.s. Termín realizace: 04/2022 – 08/2022 Popis: Jedná se o udržovací práce na stávajícím podchodu. Účelem podchodu je převedení pěšího provozu pod Hornoměcholupskou ulicí. Podchod leží v intravilánu a je v přímém...
K Barrandovu lávka

K Barrandovu lávka

K Barrandovu lávka Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Termín realizace: 02/2022 – 05/2022 Popis: Jednalo se o rekonstrukci stávající lávky – frézování asfaltových ploch, reprofilace vodorovných ploch sanační maltou, protikorozní ochrana ocelových...
Štěpařská lávka

Štěpařská lávka

Štěpařská lávka Objednatel: TSK hl. m. Prahy, a.s. Termín realizace: 09/2021 – 12/2021 Popis: Rekonstrukce lávky spočívala v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, odhalení kotevní oblasti a v kontrole kotev předpínací výztuže, odstranění mostního svršku a jeho...
Ústí n. Labem – Střekov most

Ústí n. Labem – Střekov most

Ústí n. Labem – Střekov most Objednatel: STRABAG Rail a.s. Termín realizace: 06/2019 – 11/2020 Popis: Jednalo se o opravu trvalého mostu převádějícího železniční trať přes místní komunikaci v ul. Střekovské nábřeží, řeku Labe, silnici I/30, železniční trať Lovosice...