Ústí n. Labem – Střekov most

Objednatel: STRABAG Rail a.s.

Termín realizace: 06/2019 – 11/2020

Popis: Jednalo se o opravu trvalého mostu převádějícího železniční trať přes místní komunikaci v ul. Střekovské nábřeží, řeku Labe, silnici I/30, železniční trať Lovosice – Děčín a místní komunikaci v ul. Na Větruši. V rámci oprav byly provedeny zemní práce, ubourání stávajících říms a kabelových žlabů, vybourání stávajících odvodňovačů a svislých svodů, očištění všech pohledových ploch a horní plochy spádového betonu tlakovou vodou, oprava povrchů podpěr a nosné konstrukce a povrchu spádového betonu, sanace betonových povrchů nosných konstrukcí a podpěr, zhotovení nových železobetonových říms, opěrných zdí z gabionů a vodotěsné izolace, osazení nových odvodňovačů včetně svislých svodů, frézování povrchu spádového betonu, montáž zábradlí a protidotykových zábran, překrytí zrcadla mostů na střekovské straně kompozitními podlahovými rošty.