Štěpařská lávka

Objednatel: TSK hl. m. Prahy, a.s.

Termín realizace: 09/2021 – 12/2021

Popis: Rekonstrukce lávky spočívala v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, odhalení kotevní oblasti a v kontrole kotev předpínací výztuže, odstranění mostního svršku a jeho nahrazení novým s výjimkou zábradlí, které bylo demontováno a po opravě mostovky namontováno. Byla provedena nová hydroizolace z NAIP s pečetící vrstvou, nová pochozí vrstva z LA, oprava trubiček odvodnění izolace, nové mostní závěry a sanace stávajících ložisek.