K Barrandovu lávka

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Termín realizace: 02/2022 – 05/2022

Popis: Jednalo se o rekonstrukci stávající lávky – frézování asfaltových ploch, reprofilace vodorovných ploch sanační maltou, protikorozní ochrana ocelových konstrukcí vícevrstvým nátěrem, repase a PKO stávajícího zábradlí.