III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Investor/ objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Popis: Most se nachází v extravilánu v blízkosti městysu Zápy a převádí komunikaci III/01011 přes dálnici D10.

Demolice stávajícího mostu proběhla za úplné uzavírky dálnice D10. Nový most je tvořen monolitickými základy, opěrami a křídly. Ocelové nosníky byly osazeny za celkové uzavírky levého/ pravého pásu dálnice D10. Betonáž spřažené desky a příčníků proběhla bez omezení provozu dálnice.