Hornoměcholupská podchod

Objednatel: TSK hl. m. Prahy, a.s.

Termín realizace: 04/2022 – 08/2022

Popis: Jedná se o udržovací práce na stávajícím podchodu. Účelem podchodu je převedení pěšího provozu pod Hornoměcholupskou ulicí. Podchod leží v intravilánu a je v přímém kontaktu se zástavbou.