FN Plzeň Lochotín – parkovací dům

Objednatel: GEOSAN GROUP a.s.

Termín realizace: 10/2016 – 08/2017

Popis: Jedná se novostavbu parkovacího domu o 4 podlažích. Konstrukci parkoviště tvoří skelet s půdorysem 59x63m. Stropy tvoří filigránové panely s monolitickou deskou. V rámci stavby byly ze tří stran provedeny opěrné zdi betonované jako jednostranné do pažení. Objekt se nachází ve svahu, každé patro má samostatný vjezd, tím pádem nebylo potřeba navrhovat vnitřní propojovací rampy a byl maximalizován počet parkovacích míst.