Budějovický Budvar – monolity

Objednatel: EDIKT a.s.

Termín realizace: 12/2016 – 03/2017

Popis: V rámci modernizace a rozšíření pivovaru byly provedeny dva železobetonové objekty – věže, které slouží jako podpory meziareálového dopravníku palet s lahvemi. Dopravník propojuje původní areál Budvaru s novou skladovou halou. Železobetonové věže s výtahy mají půdorysné rozměry 11,70m x 10,40m,výšku 16,20m a tloušťkou stěn 300mm, jsou podporovány základovým roštem z vrtaných pilot.