Obchodní jméno: Stavební firma HOBST,  a.s.

Právní forma zájemce: akciová společnost

Sídlo: Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

IČO: 48033251

DIČ: CZ48033251

Statutární orgán: představenstvo

Ondřej Cikhart – předseda představenstva
Ing. Dominik Cikhart – člen představenstva

Dozorčí rada:  Ing. Michal Hobst – člen dozorčí rady

Ředitel společnosti: Ondřej Cikhart

Adresa kanceláře firmy: Mstětická 533, 250 91 Zeleneč

Spojení:

Tel./Fax: 281 926 126
Telefon:  281 926 127
e-mail: hobst@hobst.cz

Bankovní spojení: KB Praha, a.s., č. ú.: 38505071/0100

Zapsána: v OR, vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9366